o smd conduziu a microplaqueta

o rgbw conduziu a microplaqueta, microplaqueta conduzida do diodo, o lúmen alto conduziu a microplaqueta.